Tràmits telemàtics de forma segura

Emissió de certificats digitals de l’entitat certficadora AC Firmaprofesional per garantir la identificació de l’emissor, la integritat de la transacció, el mateix valor que la firma manuscrita i la confidencialitat de l’enviament.

Tipus

Amb atribut d’enginyer/a col·legiat/associat.

Corporatiu de persona física.

Per a persones vinculades professionalment a enginyers col·legiats/associats.

Corporatiu de representant legal.

Usos

A nivell professional: realització de tràmits i signatura de documents davant dels EIC, de l’Administració i de tercers. Imprescindible per realitzar el tràmit de visat-e.

A nivell particular: tràmits amb certificat digital com a ciutadà.

Necessites més informació?

Mirar web Contacta