La nostra demarcació

Lleida

El Col•legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya tenen un protagonisme social derivat de les activitats de les nostres comissions, les demarcacions, els professionals que hi treballen, i sens dubte, de la vibrant tasca del col•lectiu professional que som els enginyers industrials, sempre a l’avantguarda del progrés tecnològic i del desenvolupament econòmic del nostre territori.

Això es deriva de la nostra història centenària, que s’inicia el 1863 amb la creació de l’Associació i es reforça el 1950 amb el naixement del Col•legi, sempre amb la vocació de servir, defensar els interessos de la nostra professió i servir al conjunt de la societat.

Amb aquesta base volem difondre a la societat la nostra disposició per tal de contribuir en qüestions competents del present i futur del nostre país; com l’educació, l’energia, la indústria, les infraestructures viàries, la seguretat, la sostenibilitat, etc.

Les Demarcacions territorials garanteixen la presència de la professió al territori i la proximitat de les nostres institucions al col•lectiu, a la indùstria i al conjunt de la societat.

La Demarcació de Lleida té inscrits 416 adscrits, 306 col•legiats i col·legiades/associats i associades i 110 socis i sòcies escolars. La seva Junta Directiva coordina i treballa en les diferents comissions de la Demarcació: Comissió de Relacions Exteriors, Comissió d’Energia, Comissió de Formació i Comissió d’Activitats.

La nostra vinculació amb les institucions locals està arrelada des dels inici de la Demarcació amb la participació en aquells sectors que requereixen el nostre assessorament i avaluació professional, amb entitats com: Ajuntament i Diputació de Lleida, SSTT Generalitat de la Catalunya, l'Escola Politècnica Superior, Universitat de Lleida, Fira Sant Miquel, i altres entitats socials com Enginyers Sense Fronteres, Associació Esclat, IRB-Lleida.

Òrgans de Govern

La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col•legiats adscrits a la demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Demarcació.

Guillem Boira Herreros

Jordi Masip Oronich

Josep Marín Viltalla

Xavier Argilés Figuerola

Jordi Calvís Arnó

Lluïsa F. Cabeza Fabra

Ariadna Carrobé Montalvo

Immaculada Font Solans

Alfred Guitard Sein-Echaluce

Víctor Lacasa Mesa

Miquel I. Latorre Ramírez

Josep F. Solà Fernández

Montse Vilarrubí Porta

Les altres demarcacions