La nostra demarcació

Lleida

El Col•legi i l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya tenen un protagonisme social derivat de les activitats de les nostres comissions, les demarcacions, els professionals que hi treballen, i sens dubte, de la vibrant tasca del col•lectiu professional que som els enginyers industrials, sempre a l’avantguarda del progrés tecnològic i del desenvolupament econòmic del nostre territori.

Això es deriva de la nostra història centenària, que s’inicia el 1863 amb la creació de l’Associació i es reforça el 1950 amb el naixement del Col•legi, sempre amb la vocació de servir, defensar els interessos de la nostra professió i servir al conjunt de la societat.

Amb aquesta base volem difondre a la societat la nostra disposició per tal de contribuir en qüestions competents del present i futur del nostre país; com l’educació, l’energia, la indústria, les infraestructures viaries, la seguretat, la sostenibilitat, etc. ,

Les Demarcacions territorials garanteixen la presència de la professió al territori i la proximitat de les nostres institucions al col•lectiu, a la industria i al conjunt de la societat.

La Demarcació de Lleida té inscrits 346 adscrits, 287 col•legiats/associats i 59 socis escolars, i la seva Junta Directiva coordina i treballa en les diferents comissions de la Demarcació: Comissió de Relacions Exteriors, Comissió d’Energia, Comissió de Formació i Comissió d’Activitats.

La nostra vinculació amb les institucions locals està arrelada des dels inici de la Demarcació amb la participació en aquells sectors que requereixen el nostre assessorament i avaluació professional, amb entitats com: Ajuntament i Diputació de Lleida, SSTT Generalitat de la Catalunya, La Llotja de Lleida, Pacte de la Mobilitat Sostenible, Universitat de Lleida, Fira Sant Miquel.

Òrgans de Govern

La Junta General és el màxim òrgan d’expressió de la voluntat dels col•legiats adscrits a la demarcació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Demarcació.

Guillem Boira Herreros

Josep Marín Viltalla

Jordi Masip Oronich

Xavier Argilés Figuerola

Montse Vilarrubí Porta

Ariadna Carrobé Montalvo

Jordi Calvís Arnó

Víctor Lacasa Mesa

Alfred Guitard Sein-Echaluce

Josep Francesc Solà Fernández

Les altres demarcacions