Cobertura professional inclosa a la quota

Conscients de la importància dels riscos en comparació amb altres professions, els membres dels EIC gaudeixen de la cobertura del seu patrimoni, mitjançant pòlisses d’assegurances, des de l’any 1974.

La responsabilitat civil professional ha estat definida com a «les conseqüències per les quals l’enginyer pot ser responsable per errors professionals derivats d’omissió o negligència». Per tant, l’assegurança de RCP «garanteix l’activitat d’enginyer».

Els EIC tenim contractada una pòlissa col·lectiva de responsabilitat civil professional (RCP) en unes condicions molt avantatjoses que cobreixen els danys causats a tercers com a conseqüència de l’exercici de l’activitat professional dels enginyers.

La cobertura bàsica és de 150.000€ per sinistre sense límit de número de sinistres a l’any. Aquesta cobertura s’amplia automàticament per aquells treballs visats o certicats amb el CAP.

Voluntàriament, es pot ampliar aquesta cobertura bàsica segons l’activitat professional que es desenvolupi, contractant-la de forma individualitzada.
 

 

Necessites més informació?

 

Mirar web Contacta