En el procés electoral de la Demarcació de Lleida del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, dins del termini fixat per a la presentació de candidatures, la Junta Electoral ha rebut una sola candidatura per a la renovació de la Junta Directiva. +info

Compartir