Clàudia Pons Teixidó amb el seu Treball Fi de Màster en Enginyeria Industrial" Estudi de l'optimització del tractament, la gestió l'emmagatzematge de fangs de depuració d'una planta de producció de paper" ha guanyat l'edició d'aquest any del Premi Enginyers, premi valorat en 1.000 € i un xec de formació de 250 €.

En segon classificat ha estat en Ángel Casasnovas Soriano amb el seu TFM "Simulación numérica del potencial de la tecnología RCE para cubrir las demandas de frío de edificios de forma renovable", i premiat amb un xec de formació de 250 €.

Compartir