En aquesta memòria hem intentat resumir tots els nostres esforços per activar la Demarcació de Lleida en el 2020, un any difícil per a tots, amb l'esperança de poder acabar aquest any amb alguna activitat presencial i poder retrobar-nos en algun dels actes tradicionals. Memòria 2020 

Compartir