Segona edició del Concurs d'Idees per a l'adjudicació del projecte executiu, direcció facultativa de les actuacions, programa d'implantació, treballs de seguiment i anàlisi final del "Projecte d'Eficiència Energètica i/o Generació d'Energies als Serveis, Infraestructures i/o Edificis Municipals de l'Ajuntament de Lleida". Més informació i Bases Concurs

 

Compartir