Introducció Blockchain i a les criptomonedes
Descripció: Xerrada per conèixer els conceptes bàsics i aspectes legals del Blockchin i les criptomonedes +info
Dates: 16/05/2022
Horari: a les 19 hores
Lloc: Ramon y Cajal, 4 baixos