Termini de presentació candidatures COEIC-Lleida
Descripció: La Mesa Electoral fixa com termini per la presentació de candidatures per la renovació total dels membres de la Junta Directiva del COEIC de la Demarcació de Lleida. Composada per president/a, secretari/ària i 6 vocalies. Les candidatures han d'obtenir l'aval de com a mínim d'un 2% del cens electoral ( 7 persones). +info
Dates: 29/04/2022
Horari: a les 13 hores
Lloc: Ramon y Cajal, 4 de Lleida