Pensió pública de jubilació i compatibilitat amb l'activitat professional
Descripció: La Mútua d'Enginyers Industrials ens informarà com prendre la millor decisió en un futur pròxim a la jubilació i com podem compatibilitzar amb l'activitat laboral. +info
Dates: 25/04/2022
Horari: a les 18 hores
Lloc: connexió telemàtica