Acabament Campionat Tennis dels EIC's Lleida
Dates: 17/06/2021
Lloc: Club Tennis Lleida