Xerrada ÈTICA I RESPONSABILITAT CIVIL PROFESSIONAL DELS ENGINYERS
Descripció: L'enginyer és un professional amb capacitació tècnica que realitza una activitat socialment reconeguda, amb plena subjecció a unes normes ècniques, científiques i ètiques, que fan presumir una qualitat i competència en el seu camp d'activitat assolint un alt grau de
responsabilitat.
+info
Dates: 14/01/2021
Horari: 18:00 a 20:00 hores
Lloc: online